PPÚ Vysočany

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Vysočany
Skratka projektu: PPÚ Vysočany
Katastrálne územie: Vysočany
Obec: Vysočany
Okres: Bánovce nad Bebravou
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Anton Julény, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Bánovce nad Bebravou, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Anton Julény
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 406ha

Všetky súbory na stiahnutie

Názov súboru MIME typ súboru Veľkosť súboru
Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Vysočany.pdf application/pdf 2.97 MB