Združenie spoločností PPÚ

Vedúci združenia:

TEKDAN, spol. s r.o., Björnsonova 3, 811 05 Bratislava, IČO:31 332 552, Štatutárny zástupca: Ing. Daniel Líška

Členovia združenia:
 • GEOMETRA, s.r.o., Námestie sv.Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 36 298 387, Štatutárny zástupca: Ing. František Masár, Ing. Nataša Hermanová
 • GEO 3 TRENČÍN, s.r.o., Gen.M.R.Štefánika 42/402, 911 01 Trenčín, Štatutárny zástupca: Ing. Ľuboš Dzúrik, Ing. Rastislav Dobranský, Ing. Dušan Bloudek
 • GEO-KOD, s.r.o., Karloveská 24, 841 04 Bratislava, IČO: 35 715 456, Štatutárny zástupca: Ing. Erik Debrecký, Ing. Jozef Kožár
 • Geodetická kancelária URBAN - LAUKO s.r.o., Rozmarínová 6, 93401 Levice, IČO: 36 796 336, Štatutárny zástupca: Ing. Pavel Lauko, Ing. Jozef Urban
 • GEOPARTNER, s.r.o., Ružinovská 42, 821 03 Bratislava, IČO: 36 298 387, Štatutárny zástupca: Ing. Drahomír Halčín
 • GEOSPOL, s.r.o., Štefánikova 74, 905 01 Senica, IČO: 31 447 465, Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Jablonický, Ing. Jaroslav Krahulec
 • GEODÉZIA UHLÍK, s.r.o., Tematínska 2652/33, 915 01 Nové Msto nad Váhom, IČO: 50 968 289, štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Uhlík
 • GeodetS, s.r.o., Bratislavská 1403/42, 900 01 Modra, IČO:36 822 361, štatutárny zástupca: Ing. Róbert Sadloň
 
Subdodávatelia:
 • Progeos, s.r.o., Námestie sv.Anny 21, 911 01 Levice, IČO: 36 298 387, Štatutárny zástupca: Ing. Ján Predajniansky
 • ENVI-GEOS, s.r.o., Gen.M.R.Štefánika 42/402, 911 01 Nitran, Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Kartusek
 • Trigons, s.r.o., Karloveská 24, 841 04 Komárno, IČO: 35 715 456, Štatutárny zástupca: Ing. Attila Czíria
 • Ing. Ján Barát, Rozmarínová 6, 93401 Nitra, IČO: 36 796 336, Štatutárny zástupca: Ing. Ján Barát