Zodpovední projektanti PÚ

 • Ing. Irena Hurníková, č.osvedčenia 248/2005
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ Hrabičov, PPÚ Lovča
 • Ing. Vladimír Uhlík, č.osvedčenia 320/2003
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ Kočovce, PPÚ Čaka, PPÚ Ďurďové, PPÚ Koniarovce, PPÚ Lontov, PPÚ Malý Báb, JPÚ Veľké Kosihy, JPÚ Benice (Liptovský Mikuláš), JPÚ Stupné
 • Ing. Pavel  Lauko,  č.osvedčenia 244/2002
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ Bielovce, PPÚ Tešmák
 • Ing. Jozef Urban, č.osvedčenia 289/2003
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ Ipeľské Úľany, PPÚ Nýrovce, PPÚ Ostrá Lúka, JPÚ Medvecké, JPÚ Hrušovany
 • Ing. Ján Predajniansky, č.osvedčenia 246/2002
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ Melek, PPÚ Malé Šarovce, JPÚ Malé Kozmálovce, JPÚ Rybník
 • Ing. Veronika Predajnianska, č.osvedčenia 472/2006
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Drahomír Halčín, č.osvedčenia 252/2005
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ Dedinka, PPÚ Pozba, 
 • Ing. Mária Dvorecká, č.osvedčenia 364/2004
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Róbert Sadloň, č.osvedčenia 422/2004
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Anton Julény, č.osvedčenia 269/2002
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Rastislav Dobranský, č.osvedčenia 343/2003
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Ľubomír Dzúrik, č.osvedčenia 349/2004
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. František Masár, č.osvedčenia 286/2003
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Nataša Hermanová, č.osvedčenia 247/2002
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Ivan Kĺbik, č.osvedčenia 253/2002
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Ján Barát, č.osvedčenia 164/1993
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Vladimír Kartusek, č.osvedčenia 144/1992
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Milan Majerník, č.osvedčenia 300/2003
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Ľuboš Azór, č.osvedčenia 267/2002
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Anna Holá, č.osvedčenia 291/2003 
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Branislav Hindický, č.osvedčenia 290/2003
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Beata Uhlíková, č,osvedčenia 466/2006
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ Jasenica
 • Ing. Jozef Bernát, č.osvedčenia 293/2003
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Vladimír Jablonický, č.osvedčenia 270/2002
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Attila Czíria, č.osvedčenia 442/2005
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ Andovce, 
 • Ing. Miloslav Moravec, č.osvedčenia 342/2003
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Rastislav Petkanič, č.osvedčenia 292/2003
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Vladimír Schwarz, č.osvedčenia 317/2003
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ
 • Ing. Adriana Vetterová, č.osvedčenia 219/1995
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ