Projekty PÚ

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Bajtava
Skratka projektu: PPÚ Bajtava
Katastrálne územie: Bajtava
Obec: Bajtava
Okres: Nové Zámky
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Nové Zámky, Pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Vedúci projektu: Ing. Diana Laczová,  diana.laczova@minv.sk, tel.:+421 35 691 3616
Zodpovedný projektant: Ing. Pavel Lauko, adresa : B.S.Timravy 1/A, 934 01 Levice, lauko@gkul.sk, tel.: 0905 443 659
Úradné overenie geodetických činností: Okresný úrad Nové Zámky, Katastrálny odbor, Ing. Hrušovská, + 421 35 281 9342
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Pavel Lauko
Spracovateľ MÚSES: Doc. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 543ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Belek
Skratka projektu: PPÚ Belek
Katastrálne územie: Belek
Obec: Podhájska
Okres: Nové Zámky
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Nové Zámky, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Ľubica Vašeková, lavasekova@minv.sk, 037-3356677
Zodpovedný projektant: Ing. Attila Czíria
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Nové Zámky, Katastrálny odbor, Ing. Hrušovská, 036-6313334
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Attila Czíria
Spracovateľ MÚSES:
Výmera obvodu PPÚ: 261ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Briestenné
Skratka projektu: PPÚ Briestenné
Katastrálne územie: Briestenné
Obec: Pružina
Okres: Považská Bystrica
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Považská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. František Masár, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Považská Bystrica, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. František Masár
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 234ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Častkovce
Skratka projektu: PPÚ Častkovce
Katastrálne územie: Častkovce
Obec: Častkovce
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Anna Holá, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Nové Mesto nad Váhom, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Anna Holá
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 677ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Choča
Skratka projektu: PPÚ Choča
Katastrálne územie: Choča
Obec: Choča
Okres: Zlaté Moravce
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Peter Malý, maly@minv.sk, 037/ 65 49 229
Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Urban, urban@gkul.sk, 0905-465048
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Zlaté Moravce, Katastrálny odbor, Ing. Peter Čúzy, 037/281 95 32
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Jozef Urban
Spracovateľ MÚSES: Doc. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 381ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dohňany
Skratka projektu: PPÚ Dohňany
Katastrálne územie: Dohňany
Obec: Dohňany
Okres: Púchov
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Púchov, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Branislav Hindický, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Púchov, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Branislav Hindický
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 1029ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dolné Šútovce
Skratka projektu: PPÚ Dolné Šútovce
Katastrálne územie: Dolné Šútovce
Obec: Šútovce
Okres: Prievidza
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Bernáth, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Prievidza, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Jozef Bernáth
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 353ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dolné Turovce
Skratka projektu: PPÚ Dolné Turovce
Katastrálne územie: Dolné Turovce
Obec: Veľké Turovce
Okres: Levice
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Július Kerny, kerny@minv.sk, 096132 2074
Zodpovedný projektant: Ing. Pavel Lauko, lauko@gkul.sk, 0905-443653
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Levice, Katastrálny odbor, Ing. Jaroslava Mihálová, 096132 2095
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Pavel Lauko
Spracovateľ MÚSES: Doc. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 396ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dolný Vinodol
Skratka projektu: PPÚ Dolný Vinodol
Katastrálne územie: Dolný Vinodol
Obec: Vinodol
Okres: Nitra
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Ján Predajniansky, progeos@progeos.sk, 0905-443653
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Nitra, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Ing. Ján Predajniansky
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 599ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území PPÚ Ducové
Skratka projektu: PPÚ PPÚ Ducové
Katastrálne územie: PPÚ Ducové
Obec: PPÚ Ducové
Okres: Piešťany
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Piešťany, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Marek Hevier
Zodpovedný projektant: Ing. Róbert Sadloň   sadlon@geodets.sk
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Piešťany, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Róbert Sadloň
Spracovateľ MÚSES:  RNDr. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 213ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dulovce
Skratka projektu: PPÚ Dulovce
Katastrálne územie: Dulovce
Obec: Dulovce
Okres: Komárno
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Komárno, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Drahomír Halčín, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Komárno, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Drahomír Halčín
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 1070ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Horňany
Skratka projektu: PPÚ Horňany
Katastrálne územie: Horňany
Obec: Horňany
Okres: Trenčín
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Nataša Hermanová, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Prievidza, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Nataša Hermanová
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 627ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Šútovce
Skratka projektu: PPÚ Horné Šútovce
Katastrálne územie: Horné Šútovce
Obec: Šútovce
Okres: Prievidza
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Bernáth, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Prievidza, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Jozef Bernáth
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 309ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Trhovište
Skratka projektu: PPÚ Horné Trhovište
Katastrálne územie: Horné Trhovište
Obec: Horné Trhovište
Okres: Hlohovec
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Hlohovec, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Milan Majerník, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Hlohovec, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Milan Majerník
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 718ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Horný Vinodol
Skratka projektu: PPÚ Horný Vinodol
Katastrálne územie: Horný Vinodol
Obec: Vinodol
Okres: Nitra
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Ján Predajniansky, progeos@progeos.sk, 0905-443653
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Nitra, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Ing. Ján Predajniansky
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 305ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hrašné
Skratka projektu: PPÚ Hrašné
Katastrálne územie: Hrašné
Obec: Hrašné
Okres: Myjava
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Myjava, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Ivan Kĺbik, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Myjava, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Ivan Kĺbik
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 714ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Kameničná
Skratka projektu: PPÚ Kameničná
Katastrálne územie: Kameničná
Obec: Kameničná
Okres: Komárno
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Komárno, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing.Irena Hurníková, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Komárno, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing.Irena Hurníková
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 1081ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území  Klčovany
Skratka projektu: PPÚ  Klčovany
Katastrálne územie:  Klčovany
Obec:  Boleráz
Okres: Trnava
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Martina Rakická   Martina.Rakicka@minv.sk
Zodpovedný projektant: Ing. Róbert Sadloň   sadlon@geodets.sk
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Trnava, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Róbert Sadloň
Spracovateľ MÚSES:  RNDr. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 687ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území PPÚ Krakovany
Skratka projektu: PPÚ PPÚ Krakovany
Katastrálne územie: PPÚ Krakovany
Obec: PPÚ Krakovany
Okres: Piešťany
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Piešťany, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Ivan Kĺbik, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Piešťany, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Ivan Kĺbik
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 586ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území  Lopašov
Skratka projektu: PPÚ  Lopašov
Katastrálne územie:  Lopašov
Obec:  Lopašov
Okres: Skalica
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Skalica, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Irena Hurníková, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Skalica, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Irena Hurníková
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 503ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Lula
Skratka projektu: PPÚ Lula
Katastrálne územie: Lula
Obec: Lula
Okres: Levice
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Zoltán Adamcsek, adamcsek@minv.sk, 096132 2073
Zodpovedný projektant: Ing. Irena Hurníková, geo@molhur.sk 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Levice, Katastrálny odbor, Ing. Jaroslava Mihálová, 096132 2095
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Jozef Urban, urban@gkul.sk, 0905-465048
Spracovateľ MÚSES: Doc. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 820ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Malá Hradná
Skratka projektu: PPÚ Malá Hradná
Katastrálne územie: Malá Hradná
Obec: Malá Hradná
Okres: Bánovce nad Bebravou
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Peter Šuchter, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Bánovce nad Bebravou, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Peter Šuchter
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 733ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Malá Mača
Skratka projektu: PPÚ Malá Mača
Katastrálne územie: Malá Mača
Obec: Malá Mača
Okres: Galanta
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Galanta, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Ľuboš Azór, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Galanta, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Ľuboš Azór
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 593ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Malá Maňa
Skratka projektu: PPÚ Malá Maňa
Katastrálne územie: Malá Maňa
Obec: Maňa
Okres: Nové Zámky
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Nové Zámky, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Ľubica Vašeková, lavasekova@minv.sk, 037-3356677
Zodpovedný projektant: Ing. Adriana Vetterová
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Nové Zámky, Katastrálny odbor, Ing. Hrušovská, 036-6313334
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Adriana Vetterová
Spracovateľ MÚSES:
Výmera obvodu PPÚ: 372ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Malý Pesek
Skratka projektu: PPÚ Malý Pesek
Katastrálne územie: Malý Pesek
Obec: Kukučínov
Okres: Levice
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Mgr. Andrea Chudá, chuda@minv.sk, 096132 2078
Zodpovedný projektant: Ing. Pavel Lauko, lauko@gkul.sk, 0905-443653
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Levice, Katastrálny odbor, Ing. Jaroslava Mihálová, 096132 2095
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Pavel Lauko
Spracovateľ MÚSES: Doc. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 260ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Miezgovce
Skratka projektu: PPÚ Miezgovce
Katastrálne územie: Miezgovce
Obec: Miezgovce
Okres: Bánovce nad Bebravou
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Schwarz, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Bánovce nad Bebravou, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Vladimír Schwarz
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 428ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Mikušovce pri Pruskom
Skratka projektu: PPÚ Mikušovce pri Pruskom
Katastrálne územie: Mikušovce pri Pruskom
Obec: Mikušovce
Okres: Ilava
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Ilava, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Dobranský, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Ilava, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Rastislav Dobranský
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 813ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území  Mokrý Háj
Skratka projektu: PPÚ  Mokrý Háj
Katastrálne územie:  Mokrý Háj
Obec:  Mokrý Háj
Okres: Skalica
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Skalica, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Jablonický, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Skalica, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Vladimír Jablonický
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 640ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Neverice
Skratka projektu: PPÚ Neverice
Katastrálne územie: Neverice
Obec: Neverice
Okres: Zlaté Moravce
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Mária Mozdíková, maria.mozdikova@minv.sk, 037/ 65 49 239
Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Urban, urban@gkul.sk, 0905-465048
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Zlaté Moravce, Katastrálny odbor, Ing. Drienovská, 037/281 95 32
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Jozef Urban
Spracovateľ MÚSES: Doc. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 522ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území  Oreské
Skratka projektu: PPÚ  Oreské
Katastrálne územie:  Oreské
Obec:  Oreské
Okres: Skalica
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Skalica, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Jablonický, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Skalica, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Vladimír Jablonický
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 344ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území  Osuské
Skratka projektu: PPÚ  Osuské
Katastrálne územie:  Osuské
Obec:  Osuské
Okres: Senica
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Senica, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Milan Majerník, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Senica, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Milan Majerník
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 1110ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území  Pavlice
Skratka projektu: PPÚ Pavlice
Katastrálne územie: Pavlice
Obec: Pavlice
Okres: Trnava
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Miloslav Moravec, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Trnava, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Miloslav Moravec
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 703ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Počarová
Skratka projektu: PPÚPočarová
Katastrálne územie: Počarová
Obec: Počarová
Okres: Považská Bystrica
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Považská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Anna Korbašová
Zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Uhlík, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Považská Bystrica, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Vladimír Uhlík
Spracovateľ MÚSES: Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 222ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Podhradie
Skratka projektu: PPÚ Podhradie
Katastrálne územie: Podhradie
Obec: Podhradie
Okres: Topoľčany
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Topoľčany, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Pavel Lauko, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Topoľčany, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Pavel Lauko
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 657ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území  Popudiny,  Močidľany
Skratka projektu: PPÚ  Popudiny,  Močidľany
Katastrálne územie:  Popudiny,  Močidľany
Obec:  Popudinské Močidľany
Okres: Skalica
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Skalica, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Jablonický, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Skalica, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Vladimír Jablonický
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 1004ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Prašice
Skratka projektu: PPÚ Prašice
Katastrálne územie: Prašice
Obec: Prašice
Okres: Topoľčany
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Topoľčany, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Dobranský, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Topoľčany, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Rastislav Dobranský
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 1119ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Prečín
Skratka projektu: PPÚ Prečín
Katastrálne územie: Prečín
Obec: Prečín
Okres: Považská Bystrica
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Považská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Žaneta Mejsnarová
Zodpovedný projektant: Ing. Beata Uhlíková, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Považská Bystrica, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Vladimír Uhlík
Spracovateľ MÚSES: Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 1377ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Radava
Skratka projektu: PPÚ Radava
Katastrálne územie: Radava
Obec: Radava
Okres: Nové Zámky
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Nové Zámky, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Ľubica Vašeková, lavasekova@minv.sk, 037-3356677
Zodpovedný projektant: Ing. Attila Czíria
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Nové Zámky, Katastrálny odbor, Ing. Hrušovská, 036-6313334
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Attila Czíria
Spracovateľ MÚSES:
Výmera obvodu PPÚ: 663ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Solčany
Skratka projektu: PPÚ Solčany
Katastrálne územie: Solčany
Obec: Solčany
Okres: Topoľčany
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Topoľčany, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Kartusek, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Topoľčany, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Vladimír Kartusek
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 1005ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Šoriakoš
Skratka projektu: PPÚ Šoriakoš
Katastrálne územie: Šoriakoš
Obec: Mostová
Okres: Galanta
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Galanta, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Ľuboš Azór, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Galanta, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Ľuboš Azór
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 691ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Stráže
Skratka projektu: PPÚ Stráže
Katastrálne územie: Stráže
Obec: Krakovany
Okres: Piešťany
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Piešťany, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Ivan Kĺbik, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Piešťany, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Ivan Kĺbik
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 297ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Stredné Turovce
Skratka projektu: PPÚ Stredné Turovce
Katastrálne územie: Stredné Turovce
Obec: Veľké Turovce
Okres: Levice
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Július Kerny, kerny@minv.sk, 096132 2074
Zodpovedný projektant: Ing. Pavel Lauko, lauko@gkul.sk, 0905-443653
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Levice, Katastrálny odbor, Ing. Jaroslava Mihálová, 096132 2095
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Pavel Lauko
Spracovateľ MÚSES: Doc. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 469ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Tekovské Lužianky
Skratka projektu: PPÚ Tekovské Lužianky
Katastrálne územie: Tekovské Lužianky
Obec: Tekovské Lužany
Okres: Levice
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Juraj Hancko, hancko@minv.sk, 096132 2074
Zodpovedný projektant: Ing. Ján Predajniansky, progeos@progeos.sk, 0905-443653
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Levice, Katastrálny odbor, Ing. Jaroslava Mihálová, 096132 2095
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Ing. Ján Predajniansky
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 359ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Tesáre
Skratka projektu: PPÚ Tesáre
Katastrálne územie: Tesáre
Obec: Tesáre
Okres: Topoľčany
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Topoľčany, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Ján Barát, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Topoľčany, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Ján Barát
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 805ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území  Trnovec
Skratka projektu: PPÚ  Trnovec
Katastrálne územie:  Trnovec
Obec:  Trnovec
Okres: Skalica
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Skalica, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Jablonický, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Skalica, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Vladimír Jablonický
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 218ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Veselá
Skratka projektu: PPÚ Veselá
Katastrálne územie: Veselá
Obec: Veľké Šarovce
Okres: Levice
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Juraj hancko, hancko@minv.sk, 096132 2074
Zodpovedný projektant: Ing. Ján Predajniansky, progeos@progeos.sk, 0905-443653
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Levice, Katastrálny odbor, Ing. Jaroslava Mihálová, 096132 2095
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Ing. Ján Predajniansky
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 339ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Visolaje
Skratka projektu: PPÚ Visolaje
Katastrálne územie: Visolaje
Obec: Visolaje
Okres: Púchov
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Púchov, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. František Masár, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Púchov, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. František Masár
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 900ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Vrbová nad Váhom
Skratka projektu: PPÚ Vrbová nad Váhom
Katastrálne územie: Vrbová nad Váhom
Obec: Vrbová nad Váhom
Okres: Komárno
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Komárno, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Attila Czíria, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Komárno, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Attila Czíria
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 1023ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území  Vrbové
Skratka projektu: PPÚ  Vrbové
Katastrálne územie:  Vrbové
Obec:  Vrbové
Okres: Piešťany
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Piešťany, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Milan Majerník, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Piešťany, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Milan Majerník
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 1171ha

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Vysočany
Skratka projektu: PPÚ Vysočany
Katastrálne územie: Vysočany
Obec: Vysočany
Okres: Bánovce nad Bebravou
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Anton Julény, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Bánovce nad Bebravou, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Anton Julény
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 406ha