PPÚ Prašice

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Prašice
Skratka projektu: PPÚ Prašice
Katastrálne územie: Prašice
Obec: Prašice
Okres: Topoľčany
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Topoľčany, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Dobranský, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Topoľčany, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Rastislav Dobranský
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 1119ha

Všetky súbory na stiahnutie

Názov súboru MIME typ súboru Veľkosť súboru
Situacia_predpokladaneho_obvodu_PPU_Prasice.pdf application/pdf 1.26 MB
Verejna_vyhlaska_oprava _rozhodnuita_o_nariadeni_PPU_Prasice.pdf application/pdf 163.89 KB
Verejna_vyhlaska_rozhodnutie_o_nariadeni_PPU-Prasice.pdf application/pdf 178.28 KB