Autorizovaní geodeti

Geodetické činnosti na vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav sa overia autorizačne podľa osobitného predpisu.16a) Úradné overenie geodetických činností sa vykoná po vytýčení a označení lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav pred schválením vykonania projektu pozemkových úprav okresným úradom. (Zákon č,330/1991 o pozemkových úpravách, §25, ods.5)


 • Ing. Vladimír Uhlík, č.oprávnenia: 503,  rozsah oprávnenia:C
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ Kočovce,  PPÚ Kočovce, PPÚ Čaka, PPÚ Ďurďové, PPÚ Koniarovce, PPÚ Lontov, PPÚ Malý Báb, JPÚ Veľké Kosihy, JPÚ Benice (Liptovský Mikuláš), JPÚ Stupné
 • Ing. Pavel  Lauko,  č.oprávnenia: 599,  rozsah oprávnenia:C
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ Bielovce, PPÚ Tešmák
 • Ing. Jozef Urban, č.oprávnenia: 680,  rozsah oprávnenia:C
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ Ipeľské Úľany, PPÚ Nýrovce, PPÚ Ostrá Lúka
 • Ing. Ján Predajniansky, č.oprávnenia: 501,  rozsah oprávnenia:C
  • skúsenosti na projektoch: PPÚ