Informačný systém o pozemkových úpravách

Informačný systém o pozemkových úpravách spracovaný doc. Ing. Zlaticou Muchovou, PhD. obsahuje niektoré cenné informácie pre spracovanie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (čiastkové povodia, kritické profily, odtokovélínie...).

Odkaz na ISoPÚ